Smidig

Hvordan bør man kjøre utviklingsprosesser? Hvordan ivaretar man alle interessenter? Hvordan sikrer man at man utvikler det virksomheten faktisk trenger med riktig kvalitet? Og ikke minst: Hvordan skaper man entusiasme og energi i teamet? Dette skriver vi om i denne bloggen.

Retrospectives without post-its?

Two Bouvet consultants, Morten Granum and myself are currently working with a team to introduce some elements from Kanban and..

Bilde fra kontorlandskap

Min dag i et konsulentselskap

Hvordan foregår det egentlig når nettsider og digitale løsninger skal utvikles? Dette prøvde jeg å finne ut da jeg besøkte..

Hva er Kanban?

Det finnes mange ulike beskrivelser av Kanban.  Er du interessert i å vite litt mer om hva det egentlig er?

Android App With Jenkins

I just got involved with a mobile project, and had to let my inner devop out for a moment… So, here’s..

Finne rett audience i SharePoint

Samhandlingsplattformen SharePoint har mulighet for å personalisere komponenter gjennom bruk av audiences. Hvis du jobber med konfigurering av SharePoint, så har du kanskje hatt problemer med å vite hvilke brukere et audience i SharePoint inneholder. Eller problemer med å finne et audience som faktisk av er interesse for deg innenfor den gitte SharePoint applikasjonen du benytter?

Thoughts on Unit Testing in Asp.NET MVC

I have been working with TDD and Mvc in different flavors for 10 years now. The last 2 years I have been working with Asp.Net Mvc. I have written down some thoughts on unit testing in an Mvc app with principles that I have come to value. These principles help me write good maintainable tests. Much of it also applies to unit testing in general.

Når kunnskap og karisma erstattes av kustus

Interaksjonsdesignere er fremdeles fremmedkulturelle i mange utviklingsmiljøer. De er i tillegg en knapp ressurs, og sitter ikke nødvendigvis sammen med utviklerne hver dag, hele dagen. Hvordan skal vi da jobbe smidig sammen?

Den triste IT-historien om Pappverket

Alle trenger pappesker. Grunnet eskemangelen i mellomkrigstiden bestemte myndighetene seg for å rasjonalisere og sentralisere produksjonen og tildelingen. Slik oppsto..

Smidig

Hvordan bør man kjøre utviklingsprosesser? Hvordan ivaretar man alle interessenter? Hvordan sikrer man at man utvikler det virksomheten faktisk trenger med riktig kvalitet? Og ikke minst: Hvordan skaper man entusiasme og energi i teamet? Dette skriver vi om i denne bloggen.