Utbrudd fra Simen Sommerfeldt, CTO for Bouvet Øst

Rådgiver med teknologibakgrunn. Grunnlegger av bevegelsen "Lær Kidsa Koding!". Har siden 2014 spesielt fokusert på EUs nye personvernforordning, tingenes internett og semantisk integrasjon. Twitter/Insta: @sisomm

$C000 og en nerdegenerasjon

Navnet «Nerd Aid» gir assosiasjoner til «Band Aid» fra 80-tallet, og videre til den mest populære datamaskinen som var tilgjengelig for oss nerder. Jeg tør våge å påstå at Commodore 64 og $C000 vekker like mange minner for min nerdegenerasjon som Pompel og Pilt gjør for generasjonen i sin alminnelighet!

Den triste IT-historien om Pappverket

Alle trenger pappesker. Grunnet eskemangelen i mellomkrigstiden bestemte myndighetene seg for å rasjonalisere og sentralisere produksjonen og tildelingen. Slik oppsto..