Kommunikasjon

I Bouvet har vi et stort miljø av dyktige og entusiastiske folk som jobber med kommunikasjon. Kommunikasjon i mange kanaler. Web, mobil, print, sosiale medier, grafisk design, tekst, reklame. Det vi er mest opptatt av, er hvordan man får dette til å henge sammen i gode, helhetlige kundeopplevelser. I denne bloggen deler vi våre utbrudd.

Plaster og iPad

En friskere fremtid for våre brukere – del 2

I forrige innlegg (del 1) så vi på hvordan bruken av teknologi og god UX bidrar til at flere får en personlig oversikt over sine egne helsedata gjennom blant annet elektroniske pasient journaler og sensorer i hjemmet. Vi som jobber med UX kan bidra til at helsevesenet kan benytte seg av den samme teknologien til å forbedring.

Pasientdata i stor skala

Økningen i teknologi i hjemmet bidrar også til vekst av mengden Big Data  i helsesektoren. Forskere har nå tilgang til konkret og omfattende informasjon fra den enkelte pasient på en mye større skala enn før. Dette bidrar til store datasett på hele befolkningens helse. Denne trenden er en stor fordel i kliniske studier, der innsamling av data gjennom verktøy som for eksempel Apples ResearchKit har drastisk økt antall pasienter som deltar og mengden data som samles inn.

Det legger også et grunnlag for store databaser som kan tilby en profilering av befolkningen. Big Data av helseinformasjon vil kunne gi en mer kunnskapsbasert behandling, der leger kan få tilgang til informasjon om effektiviteten av behandlinger mer metodisk gjennom disse databasene. Slik kan de ta bedre informerte valg i sin behandling av pasienter. Innsamlingen av slike store mengder helsedata vil måtte ha fokus på anonymitet for enkeltpersonen slik at det kan brukes i forskningssammenheng uten risiko for brudd på personvern.

UX kan bistå med hvordan all denne dataen kan presenteres og gjøres leselig i tillegg til å være meningsfylt og brukervennlig. Vi må ha kunnskap om effektiv datavisualisering som gjør at vi enkelt kan ta nytte av og formidle all denne informasjonen som er tilgjengelig for oss nå.

Integrasjon mellom forskjellige aktører

En naturlig progresjon fra Big Data innsamling er behovet for å organiserer og integrere det. Dette blir en del av det mer helhetlige bilde av helsetjenester. Ved å tenke på pasientens kundereise, kan alle aktører i behandlingen av en pasient ha tilgang til all informasjon fra pasientens sykehistorie og fungere mer som et team enn individuelle behandlere – selv om de ikke er i samme bygning eller samme by. Fastleger, sykehusleger, fysioterapeuter, sykepleiere og selv farmasøyter bør alle være i stand til å ha tilgang til den samme dataen dersom det er relevant for behandlingen. Dette vil kunne strømlinjeforme behandlingsprosessen og minske ineffektivitet. En undersøkelse gjennomført av Direktoratet for e-helse viser at over 90% av befolkningen er positive til å dele slik informasjon dersom det fører til en bedre behandling.

Vi må designe grensesnitt som fungerer for alle de ulike aktørene, og som gir den beste og mest konsistente opplevelsen for pasienten.

Tilpassing til enkelt pasienter

Når vi når et punkt hvor en omfattende individuell profilering er mulig gjennom blant annet wearables og sensorer vil behandlingen kunne tilpasses individuelt og mer presist. En tjeneste som allerede er blitt mer vanlig er gen sekvensering, som gjør det mulig å kartlegge mulige fremtidige sykdommer. Det er antatt at alle som ønsker det vil ha muligheten til å få sitt gen sekvensert i løpet av de neste ti årene ettersom kostnadene fortsetter synke.

Det vil bli utfordrende å finne en måte å presentere denne svært personlige og sensitive informasjon til brukerne, mens man samtidig følger lovverket og reglementer. Det vil og bli behov for å lage løsninger som lar en bruke og nyttiggjøre seg av sin genetiske informasjon.

Pasienten som forbruker

En stor del av denne endringen i helsesektoren er knyttet til endringen av pasientens rolle. Tilgangen til informasjon som tilbys gir en økende grad av autonomi hos pasienten. Pasientene vil ønske å få tilgang til sine egne journaler og bruke det sammen med informasjon de finner andre steder på internett og fra andre aktører. Økt bevissthet om egen helse endrer pasientens rolle fra passiv mottaker til aktiv forbruker.

Skreddersydde nettsteder gjør pasientene mer klar over mulighetene og valgene de har over egen helse. For eksempel legelisten.no som lar brukere enkelt undersøke hvilke fastleger som er tilgjengelige og gi dem vurderinger. Wearables fører til en mer aktiv rolle i å overvåke sitt eget kosthold, mosjon og søvnmønstre. Å holde på med såkalt ‘lifelogging’ er mer og mer vanlig. Den stadige innsamling av data via applikasjoner som f.eks. Optimized gir enkeltpersoner en oversikt over deres livsstil og hvilken innvirkning den har på helsen.

Vi må møte brukerne å gi dem det de ønsker ved å komme opp med produkter som er brukervennlige, men også transparente i hvordan de håndterer all denne personlige informasjonen. Det er viktig at helsevesenet tilbyr løsninger som er like gode eller bedre enn det som er tilgjengelig på det kommersielle markedet. Ellers vil vi kunne få pasienter som benytter seg av feilinformasjon eller gir vekk privat informasjon til useriøse aktører.

Konklusjon

De store endringene som skjer i helsesektoren presenterer en rekke muligheter for fagfeltet som er UX. Det er imidlertid flere utfordringer: sensitiviteten av dataene som er involvert, kompleksiteten i regelverket, behovet for grensesnitt som støtter en rekke forskjellige aktører. Vår jobb blir å skape forståelse for de mulighetene UX kan gi en sektor som har vanskelig for teknologisk omstilling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Getting a yes, from anyone!

10 principles of Ethical influence Ever had a brilliant idea that wasn’t heard?   Most of us have at some..

Det vanskelige samtykket

Alle snakker om det, mange gjør noe med det og noen vil alltid prøve snarveier. Men ærlighet vil, som alltid, vare..

Hva ser du?

Kvalitative undersøkelser gir et annet perspektiv enn kvantitative. Ofte avsløres unike bruksmåter og uregelmessigheter. Ser du litt nøyere etter, kan..

OFFF da: Barcelona 2016 del 2

Konferansetid er tid for inspirasjon og faglig påfyll, men kanskje vel så mye handler det om forbrødring med gode kolleger…

OFFF Barcelona 2016 del 1

Europas mest inspirerende konferanse innen digitale medier, OFFF,  leverte varene. Over tre innlegg skal Jonas Laberg og jeg forsøke å gjenskape stemningen. Hvem..

Hvordan snakke med sinte kunder

Greier du som kundebehandler å snu humøret til en irritert kunde er resultatet lojalitet som varer livet ut. Sier du de..

Hvor viktig er emosjoner?

Emosjoner *) påvirker våre valg i større grad enn vi tror, men har blitt stemoderlig behandlet innen UX over mange..

Design på plass i styrerommet

McKinsey kjøper Lunar. “Creating a groundbreaking proposition for the integration of business strategy and design”. Dette fikk kaffen til å..

Personas som tekstplumbo

Kan personas løse opp tøffe kommunikasjonsutfordringer i en tjeneste? Kan personas (som jeg skrev om i mitt forrige innlegg) gjøre..

Hva skal vi med personas?

Et av våre verktøy for å få til gode opplevelser på digitale flater er personas. Personas? Gammalt nytt, sier kanskje..

Offentlig eller privat nettsted?

Når private nett-tjenester prøver å gi skinn av å være offentlige er det forståelig. Når offentlige nettsteder (bevisst?) går motsatt..

Kundereisen: Tre fallgruver

Kundereisen er blant de hvasseste knivene i verktøykassa til tjenestedesignere, og blir stort sett tatt imot med åpne armer der..

Kommunikasjon

I Bouvet har vi et stort miljø av dyktige og entusiastiske folk som jobber med kommunikasjon. Kommunikasjon i mange kanaler. Web, mobil, print, sosiale medier, grafisk design, tekst, reklame. Det vi er mest opptatt av, er hvordan man får dette til å henge sammen i gode, helhetlige kundeopplevelser. I denne bloggen deler vi våre utbrudd.