Digital virksomhet

IT er ikke lenger bare støttesystemer i virksomheten. Stadig flere virksomheter gjør det meste av sin kundedialog og sin produksjon gjennom IT-systemer. I Bouvet er vi mange rådgivere som hjelper kunder med å få virksomhet og systemer til å spille sammen. I denne bloggen deler vi tankene våre om dette.

Ti bud for en bærekraftig IKT-næring

Bestillingen fra Abelia til Sverre Hurum var klar: «Du får tre minutter på å gi næringsministeren noen råd som øker forståelsen av IKT-næringens store potensiale som næring, men særlig for å muliggjøre verdiskaping og produktivitet hos andre.» Sverre startet med å ta frem en 44 år gammel liste.

Den 3. november inviterte Abelia til samtaler mellom næringsminister Monica Mæland og deres eget «IKT advisory board», hvor Hurum representerer Bouvet ASA. Ministeren trakk frem omstilling av Norge som den største politiske utfordringen ved siden av flykningesituasjonen. 

ikt-advisory-board

Ministeren med IKT-rådene fra Bouvet. (Alle foto: Ole-Harald Nafstad i Abelia)

I begynnelsen av 70-åra sto Norge foran sitt største industrielle eventyr: Oljealderen. I den forbindelse fremla industrikomitéen «De ti oljebud» for Stortinget. De var «en presisering av hva som skulle til for at oljevirksomheten skulle komme hele landet til gode». Sverre syntes situasjonen passet godt: Oljeinntektene er på tur ned, og mange peker på at IKT-industrien vil være sentral i å gi landet andre inntekter.

IKT-Norge bestilte en rapport fra Menon om IKT-næringens betydning for næringslivet. Vi siterer fra deres sider:

I snitt har den årlige veksten i verdiskapning ligget på litt under 6 prosent for det normale næringslivet på fastlandet. Det er et bra resultat, historisk og sammenlignet med andre land. IKT-kjernenæring (…) ligger på rett over 8 pst. IKT-Norges medlemmer trekker denne gruppen kraftig opp, for om vi ser isolert på IKT-Norges omlag 350 medlemsbedrifter bli årlig verdiskapningsbidrag på over 12 pst.

Og dermed laget vi vår egen vri på Olje-budene, oversatt til vår egen næring og tidsalder.

De ti IKT-budene

Norge skal ha en sterk, fremtidsrettet og eksportrettet IT-industri som samtidig er en vekstmotor for alle næringer og det offentlige. De ti IKT-budene er forslag til punkter i en prinsipperklæring for norsk IKT-politikk som er en presisering av hva som skal til for at IKT-næringen skal komme “hele landet til gode”.

 1. At utdanningen må gjøre innbyggerne i stand til å skape digitale tjenester helt fra barnsben. Det må tidlig inn i skolen.
 2. At det settes krav til digital kompetanse hos politikere og offentlige lederstillinger slik at de offentlige tjenestene kan bidra til at Norge kan fremstå som en foregangsnasjon i bruk av IKT.
 3. At det med basis i IKT-Næringen skapes ny næringsvirksomhet gjennom at næringen har økonomiske rammevilkår som skatte- og støtteordinger for å beholde talent som kan skape nye produkter og tjenester.
 4. At IKT-kompetansen i Norge utnyttes på en slik måte at vi blir mest mulig uavhengige av andre.
 5. At finansiering av offentlige IKT-satsninger blir mer langsiktig og muliggjør kontinuerlig innovasjon.
 6. At høyskoler og universiteter skaper et bedre miljø for entrepenørskap gjennom samarbeid med næringslivet nasjonalt og internasjonalt.
 7. At det må legges til rette for innovasjon i skya uten at det går på bekostning av personvern.
 8. At IKT skal være sentralt i å akselerere det grønne skiftet.
 9. At IKT kan være sentralt i å møte fremtidige samfunnsutfordringer.
 10. At staten engasjerer seg på alle hensiktsmessige plan, medvirker til en samordning av norske interesser innenfor norsk IKT industri og oppbygning av et norsk integrert IT-miljø med såvel nasjonalt som internasjonalt siktepunkt.

 

Her er budene! Klikk for PDF

Her er budene slik de ble presentert for ministeren. Klikk for PDF

Legg gjerne igjen en kommentar hvis du har innspill til hvordan vi kan ha en bærekraftig IKT-næring

3 kommentarer om “Ti bud for en bærekraftig IKT-næring

 1. Oljenæringen ble beskyttet av sterke proteksjonistiske tiltak. Disse er ikke tilgjengelige i dag. Finnes det overhodet mekanismer som gjør det mulig å bygge opp små bedrifter uten at disse blir spist av de store? Jeg ser ikke at styresmaktene kan gjøre så mye. Det kreves risikovillig kapital. Det er samme visa som før – noen smartinger finner opp noe lurt, så kjøpes det av noen som er mindre smarte, men mer lure & rike!

 2. Polske sjåfører beskyttes av norske regler slik at de skal likebehandles med andre som jobber i transportsektoren i Norge.
  Den norske IT-industrien utsettes for sterk konkurranse fra land som Litauen og India uten at politikerne gjør noe som helst for å beskytte norske arbeidsplasser mot denne konkurransen. Norske politikerne applauderer når store norske (ofte statseide) virksomheter flagger ut IT-funksjonen sin for å tjene mer penger.
  De IT-ansatte fortviler og henvises til NAV og totalt sett taper Norge stort på utflaggingen. Politikerne bør starte med å beskytte norske IT-arbeidsplasser like godt som de beskytter utenlandske arbeidere i Norge.

 3. Dette var til dels tåkete… En del gode poenger, f.eks kompetanse på ulike nivåer (skole og politisk), og langsiktig finansiering.

  Vil i den sammenheng legge til at «felles» finansiering er minst like viktig, slik at man unngår internfaktuering i Staten. Dette medfører idag byråkratibyrde og mindre digitalisering.

  Innovasjon er et flott ord som politikere liker, men skjønner de (eller vi) hva «innovasjon i skya» betyr? Sky kan referere til definerte egenskaper, men også noe som er «der ute et eller annet sted»…

  Morten

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Samhandling: Mer enn SharePoint

For tilhengere og brukere av Microsofts verktøy, har samhandling de siste årene nærmest vært synonymt med SharePoint. Sannheten er at..

Digitalisation is not a IT project

Something is happening in the executive management teams these days, they are looking to re-invent their business models using information..

Den selvkjørende bilen kommer fort

Jeg er på den 23. verdenskongressen for intelligente transportsystemer. Alle snakker om selvkjørende biler, busser og tog. På demonstrasjonsområdene står..

Tenkehatten Plato

Slå på kreativiteten, folkens!

Her forleden hadde vi besøk av hjerneforsker Balder Onarheim fra Danmarks tekniske universitet. Han hadde med seg en tenkehatt med..

Hva skjer på intranett-fronten?

Dette spørsmålet stilte jeg mine flinke kolleger på vårt intranett, og her er svarene jeg fikk: Flere spesialiserte applikasjoner For..

IT years are like dogs years

One of the characteristics of the IT industry is that time works differently for us. This is challenging and fun,..

OFFF Barcelona 2016 del 1

Europas mest inspirerende konferanse innen digitale medier, OFFF,  leverte varene. Over tre innlegg skal Jonas Laberg og jeg forsøke å gjenskape stemningen. Hvem..

Kundeopplevelse og energityver

Arbeid med kundeopplevelse ligner mer på maraton enn på en 100-meter – det trengs stamina for å oppnå resultater. Likevel..

Hvor viktig er emosjoner?

Emosjoner *) påvirker våre valg i større grad enn vi tror, men har blitt stemoderlig behandlet innen UX over mange..

Digital virksomhet

IT er ikke lenger bare støttesystemer i virksomheten. Stadig flere virksomheter gjør det meste av sin kundedialog og sin produksjon gjennom IT-systemer. I Bouvet er vi mange rådgivere som hjelper kunder med å få virksomhet og systemer til å spille sammen. I denne bloggen deler vi tankene våre om dette.